Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

Izložba 'Dan državnosti BiH iz fundusa Arhiva Federacije' Admira Hadrovića

Izložba 'Dan državnosti BiH iz fundusa Arhiva Federacije' Admira Hadrovića

Izložba pod nazivom “Dan državnosti Bosne i Hercegovine iz fundusa Arhiva Federacije u sklopu obilježavanja 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine” autora Admira Hadrovića, direktora Arhiva, otvorena je danas u Bošnjačkom institutu - Fondacija Adil Zulfikarpašić.  

Direktor i zamjenici direktora Arhiva Bosne i Hercegovine u posjeti Arhivu Federacije

Direktor i zamjenici direktora Arhiva Bosne i Hercegovine u posjeti Arhivu Federacije

U službenoj posjeti Arhivu Federacije boravila je delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine predvođena direktoricom Danijelom Mrda, zamjenicima Fuadom Ohranovićem i Šimunom Novakovićem. Na sastanku je bilo govora o formiranju Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine, te o obilježavanju predstojećeg Dana Arh...

Učešće Arhiva Federacije na Međunarodnom arhivskom savjetovanju

Učešće Arhiva Federacije na Međunarodnom arhivskom savjetovanju

Međunarodno arhivističko savjetovanje „Novi Sad 2021“ pod nazivom „Arhivi - prošlost koja traje“ održano je u periodu od 6-8. oktobra 2021. godine u organizaciji Arhivističkog društva Srbije i Arhiva Vojvodine. Savjetovanju je prisustvovalo tridest i osam izlagača koji su pripremili radove u okviru...