Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

 • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

  Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
 • Biblioteka

  Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
 • Arhivska građa

  Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

POSJETA KENETA LARSONA IZ USAID

POSJETA KENETA LARSONA IZ USAID

  Dr. Adamir Jerković, direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, primio je u prijateljsku posjetu g. Keneta Larsona iz USAID-a, koji mu je čestitao za „izvanredan tekst u subotnjem izdanju lista Olsobođenje o Berlinskom kongresu 1878. i Bosni Herceghovini“. On se također interesirao za ak...

829. GODINA BOSANSKE DRŽAVNOSTI

829. GODINA BOSANSKE DRŽAVNOSTI

  Arhiv Federacije je povodom 829. godišnjice izdavanja Povelje Kulina bana,  29. avgusta 2018. godine u saradnji sa općinom Visoko, JU Kulturni centar Altindag Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko priredio izložbu pod nazivom „Bosna u vrijeme Kulina bana“. Izložba je prezentirana u sklopu o...

Izložba Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine BERLINSKI KONGRES 1878. I BOSNA I HERCEGOVINA

Izložba Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine BERLINSKI KONGRES 1878. I BOSNA I HERCEGOVINA

U Brusa berzistanu u Sarajevu otvorena je danas izložba Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine “Berlinski kongres 1878. i Bosna i Hercegovina”. Na 12 pano predstavljeno je stanje pred ovaj događaj, zatim tok njegovog  održavanja i posljedice koje je izazvao. Nakon 415 godina osmanske vladavine,...