Adresa
Marka Marulića 2,
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

  • Dobro došli na zvaničnu web stranicu Arhiva Federacije BiH

    Arhiv Federacije osnovan je 1994. kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ...
  • Biblioteka

    Biblioteka Arhiva Federacije pripada grupi specijalnih biblioteka. Danas biblioteka ima 2.500 bibliotečkih jedinica. Nabavka publikacija vrši se kupovinom, poklonom, otkupom i razmjenom, kao i prijemom obaveznog primjerka.
  • Arhivska građa

    Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu graðu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave...

Predstavljena knjiga dr. Adamira Jerkovića UČITELJI U ADMINISTRATIVNOM SOCIJALIZMU

Predstavljena knjiga dr. Adamira Jerkovića UČITELJI U ADMINISTRATIVNOM SOCIJALIZMU

            U prepunom Bošnjačkom institutu u Sarajevu predstavljeno je knjiga prof. dr. Adamira Jerkovića „Učitelji u administrativnom socijalizmu“, u kojoj je autor osvjetlio  period državnog socijalizma u sferi obrazovanja. Štivo prolazi...

ZABAVA I PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA NAŠE NAJMLAĐE

ZABAVA I PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA NAŠE NAJMLAĐE

U prostorijama Arhiva Federacije BiH upriličena je zabava i podjela paketića za nasu djecu. Djeca su se zabvljala i plesala uz muziku, kolače i sokove. Uposlenici arhiva na čelu sa svojim direktorom Prof.dr. Adamirom Jerkovićem potrudili su se da svojim najmlađim prirede nezaboravnu zabavu. Naravno...