Select your language

Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

U službenoj posjeti Arhivu Federacije boravila je delegacija Arhiva Bosne i Hercegovine predvođena direktoricom Danijelom Mrda, zamjenicima Fuadom Ohranovićem i Šimunom Novakovićem.

Na sastanku je bilo govora o formiranju Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine, te o obilježavanju predstojećeg Dana Arhiva BiH i arhivske službe u BiH. Također je razgovarano o aktuelnim pitanjima u vezi međuarhivske saradnje.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo razvojem odnosa između ova dva arhiva, koji su veoma dobri, a razmotrene su mogućnosti daljeg poboljšanja.