Select your language

Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Arhiv Federacije raspolaže s oko 2.000 bibliotečkih jedinica koje su uredno upisane u knjige inventara bibliotečkog fonda. Inventarne knjige su osnovni dokument za rad biblioteke i pokazatelj stvarne materijalne vrijednosti bibliotečkog fonda. Svaka jedinica bibliotečkog fonda obilježena je štembiljom. Podaci o fondu biblioteke su potpuni, dosljedni i u skladu s međunarodnim pravilima za bibliografsko-kataložnu obradu (ISBD pravila za razne vrste bibliotečke građe) te načelima i pravilima klasificiranja i predmetne obrade.

biblioteka

Dio bibliotečkog fundusa

 

Bibliotečka građa