Slot Gacor Hari Ini Syair HK pay4d situs togel online maxwin slot server thailand https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/togel-bet-100-perak/ pay4d https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/judi-mpo-slot/ https://tec.teknokrat.ac.id/wp-content/uploads/sm/-/situs-togel-resmi-layanan-pasang-togel-online-terpercaya/ SLOT88 Bandar Togel Terpercaya dan Agen Judi Togel Hadiah 4D 10 Juta https://baketrans.dephub.go.id/sigap-sihati/uploads/-/bandar-togel-terpercaya-dan-agen-judi-togel-hadiah-4d-10juta/ https://richtercollective.com https://pepperandpals.com https://caralancar.com https://artaccessresearch.com https://cyprustraveller.com https://amandastantonblog.com https://platesonthesquare.com
Maxwin Slot SLOT88 PAY4D
https://melmariadesigns.com https://grup123.ltd https://localsurgemedia.com https://grupsatuduatiga.com https://grup123.limited https://www.soccerenergie.com https://kenzosatuduatiga.com https://linkkenzo123.com https://planetsrk.com https://rezeki123.world https://www.readingmadeez.com https://rezeki123.xn--q9jyb4c https://rezekisatuduatiga.com https://www.rezeki123.com Login SLOT88 Gacor bandar-togel-terpercaya daftar-togel-resmi link-situs-togel togel-bet-100 info-togel-alternatif togel-hadiah-10juta agen-togel-terbesar
Unutrašnja organizacija Arhiva

Select your language

SEKTORI:

-Sektor za zaštitu arhivske građe u Arhivu  
-Sektor za
pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva

Sektor za zaštitu arhivske građe u Arhivu obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: prijem, smještaj i kompletiranje arhivske građe; arhivističko sređivanje i stručnu tehničku obradu arhivske građe u Arhivu, te njeno čuvanje i održavanje; vodi evidenciju o preuzetoj arhivskoj građi – vodi inventar primljenih fondova i zbirki; digitalizaciju i arhivske i bibliotečke građe; izradu naučno-informativnih sredstava (vodiča, inventara i slično); planiranje i provođenje mjera sigurnosti i zaštite arhivske građe; vođenje evidencije o korisnicima i istraživačima arhivske građe; na zahtjev pravnih i fizičkih lica vrši istraživanje podataka i izdavanje uvjerenja iz arhivske građe koju posjeduje Arhiv; obezbjeđuje korištenje bibliotečke i arhivske građe u čitaonici Arhiva; obavlja istraživačku i izdavačku djelatnost; vrši istraživanje arhivske građe u zemlji i inostranstvu u svrhu dopunjavanja i kompletiranja arhivskih fondova i zbirki; publiciranje tih rezultata kao zasebnih publikacija ili kroz stručne i naučne časopise, ili druge vidove izdavačkog karaktera uobičajene za arhivsku djelatnost; vrši pripremanje i replikaciju materijala za WEB prezentaciju Arhiva; organiziranje i prezentaciju tematskih i drugih izložbi arhivskih dokumenata; pripremanje prigodnih predavanja, savjetovanja i okruglih stolova samostalno ili u saradnji s drugim arhivima u zemlji i inostranstvu; vrši saradnju sa sredstvima informisanja; vrši pripremu prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti arhivske djelatnosti, te učestvuje u pripremi i izradi općih akata Arhiva; učestvovanje u međunarodnoj arhivskoj saradnji i vrši druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog sektora.

Sektor za pravne, finansijske poslove i zaštitu građe van Arhiva obavlja upravne i finansijske poslove kao i stručne poslove iz nadležnosti Arhiva: vrši arhivistički stručni nadzor nad radom, čuvanjem i zaštitom arhivske i registraturne građe van Arhiva; pruža savjetodavnu pomoć u radu registratura; vrši odabiranje arhivske građe iz registraturne građe u organima uprave, službama za upravu i drugim pravnim licima koja su pod stručnom nadležnošću Arhiva; vodi bazu podataka o svim registriranim stvaraocima i imaocima arhivske i registraturne građe u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su pod stručnom nadležnošću Arhiva; vrši prijem arhivskih knjiga i evidentira potrebne podatke iz istih; inicira pokretanje upravnog, prekršajnog ili krivičnog postupka protiv nesavjesnih i neodgovornih imalaca i stvaralaca registraturne i arhivske građe, te vrši druge poslove iz nadležnosti sektora.

http://arhivfbih.gov.ba/toto-macau/