Select your language

BRANKO MIKULIĆ

Sign: BA-AF/BM

Branko Mikulić rođen je 10. juna 1928. godine u Podgrađu kod Bugojna u Bosni i Hercegovini. Diplomirani je ekonomist, sudionik je NOR-a od 1943. godine. Obavljao je više istaknutih funkcija u SR Bosni i Hercegovini i Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Između ostalog, bio je sekretar partijskih komiteta, sekretar CKSK BiH, predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine SR Bosne i Hercegovine 1967–1969. godine, Predsjednik Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine u periodu 1982–1984. godine. Bio je predsjednik Organizacionog komiteta četrnaestih zimskih olimpijskih igara u sarajevu 1984. godine. Iste godine izabran je za člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a s te funkcije izabran je za za Predsjednika saveznog izvršnog vijeća i na toj poziciji će se zadržati 1986–1989. godine. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, boravi u Sarajevu. Od svojih prijatelja diljem svijeta je tokom agresije dobijao pozive da napusti Sarajevo, ali sve pozive je odbio. Kad je saznao da boluje od raka, otišao je na liječenje u Švicarsku, uz garanciju da će mu biti omogućeno da se vrati da umre i bude sahranjen u Sarajevu. Umro je u Sarajevu 12. aprila 1994. godine, gdje je i sahranjen    

Zbirka sadrži podatke iz privatnog, poslovnog i javnog života Branka Mikulića. Dokumentacija se sastoji od zabilješki, izlaganja, zabilješki u rukopisu, stenograma, pisma građana, istupanja u skupštini, izvoda iz bilješki, informacija, spoljne politike, pisama, javnih istupanja, dokumenata koji su tretirani kao državna tajna, magnetofonskih snimaka, sjednica CKJ, korespondencije s privrednim društvima, materijala o aferi „Agrokomerc“, materijala Predsjedništva SFRJ i drugog. Serije u zbirci: bilješke, izlaganja, razno i ostalo

Građa: Vremenski raspon građe: 1946–1988; 77 arhivskih kutija, (7 d/m); urađen sumarno-analitički inventar; jezik u građi: bosanski, srpski, hrvatski; pismo u građi: latinica, ćirilica.

ZBIRKA FOTOGRAFIJA – MOSTAR 1994.

Sign: BA-AF/MOS

Stvaraoci ove zbirke su Aida Bajrović Mesihović, Đevad Bajrović, Mahmut Mesihović i Admir Mesihović.

Građa: raspon građe: 1994; 55 fotografija;

ZBIRKA GEOGRAFSKIH I TOPOGRAFSKIH KARATA

Sign: BA-AF/ZGTK

Zbirka se sastoji od: Topografska karta Bosne i Hercegovine, R 1:250 000, izdata 2016. godine, pregledna topografska karta Bosne i Hercegovine, R 1:300 000, izdata 2014. godine, pregledna digitalna geografska i teritorijalna karta Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske R 1:340 000.

Građa: raspon građe: 2014–2016; 5 karata, jezik u građi: bosanski, hrvatski; pismo u građi: latinica.

ZBIRKA MUHAREM HANDANOVIĆ

Sign: BA-AF/MH

Zbirka se sastoji od novinskih članaka američkih dnevnih listova The New York Times, The Washington Post, Newsweek, The New York Newsday i drugih, kao i video snimaka snimljenih na video kasetama (VHS) koji su emitovani na američkim TV postajama a koji se odnose na ratne događaje u Bosni i Hercegovini iz perioda 1992–1995. godine.

Građa: raspon građe: 1989–1995; 24 kutije novinskih članaka, 104 video kasete; jezik u građi: engleski; pismo u građi: latinica.