Select your language

Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Za mjesec dana svih 600 registratura; organa uprave i službe za upravu te pravna lica nad kojim je Arhiv FBiH nadležan bit će umreženi i dobit će kvalitetne alate i aplikacije na kojima već 10 godina radi CloudIT d.o.o. Sarajevo na razvijanju što boljih i efikasnijih rješenja iz arhivske djelatnosti.

Jedan od osnovnih ciljeva današnjih arhiva je prilagoditi svoje poslovanje novim trendovima i potrebama informacijskog društva. Pojam informacijskog društva može se razumjeti kao sinonim za nove informacijske i komunikacijske tehnologije kao i naziv za informatički obrazovano savremeno društvo.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i njezina implementacija u sve sfere društva je danas neophodna. Tu činjenicu dokazuju i dosadašnji planovi i strategije Evropske unije poput Lisabonske strategije, Naime, Evropsko vijeće je na sastanku održanom u martu 2000. godine u Lisabonu usvojilo skup strategija koja se sastoji od sedam ciljeva a jedan od tih ciljeva je efikasnije korištenje novih informacijskih tehnologija.

CloudIT d.o.o. Sarajevo je BH firma koja je specijalizirana za usluge upravljanja dokumentima u papirnom i digitalnom obliku koja nudi zakonski usklađena rješenja za upravljanje registraturnom Iiarhivskom građom, digitalizaciju dokumentacije i poslovnih procesa, podršku kancelarijskom i arhivskom poslovanju, mogućnosti upotrebe digitalnog potpisivanja i pohrane dokumenata u savremenim arhivskim depoima i savremenom i sigurnom data centru u cloud okruženju u Bosni i Hercegovini.

Arhiv Federacije BiH je opredjeljen da pomogne institucijama i organizacijama iz djelokruga svojih nadležnosti da na zakonit način i sigurno upravljaju svojom dokumentacijom i s tim ciljem će ponuditi stručnu i tehničku pomoć svim registraturama na uvođenju efikasnog sistema za upravljanje dokumentima.

Sporazumne strane su saglasne da sklapanje ovog sporazuma isključivo ima za cilj ostvarivanje međusobne stručne saradnje radi razvoja arhivske djelatnosti u Federaciji Bosne I Hercegovine.

Stručna saradnja će se realizovati u oblastima:

- Razmjene informacija o aktuelnim problemima i preprekama u daljem razvoju arhivske djelatnosti i

- Razmjene informacija i iskustava o tehnološkim trendovima i softverskim rješenjima za podršku arhivskoj djelatnosti.